Thursday, May 12, 2022

वाक्यप्रचार – मराठी व्याकरण

0
वाक् प्रचार हा शब्दसमुह असतो व तो  वाक्यात जसाच्या तसा वापरला जातो. वाक् प्रचाराच्या शेवटी शक्यतो क्रियापद असते. अशा क्रियापदात मात्र काळानुसार बदल केले...

समानार्थी शब्द Synonyms – Marathi Grammar

0
मराठी व्याकरण समानार्थी शब्द अ पासून चे परिक्षेच्या दृष्टील काढलेले सर्व समानार्थी शब्द दिलेले आहेत. अर्जून भारत, पार्थ, किरीट, फाल्गुन आमरण मरेपर्यंत आकांक्षा इच्छा अही सर्प, साप, भुजंग अभिनय अंगविक्षेप, हावभाव आई जननी, माय, माउली, माता, जन्मदात्री अभिषेक अभिषव,...